Privacy Verklaring

 

 

Privacyverklaring
Om u zo goed mogelijk te informeren en als klant te bedienen, maakt Bouwspot B.V. gebruik van uw persoonsgegevens. Hierbij zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals blijkt uit deze privacyverklaring. Met deze privacyverklaring maakt Bouwspot B.V. duidelijk welke persoonsgegevens verzameld, verwerkt worden en met welk doel dit gebeurt. 

Uw gegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Op onze website betreffen dit de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, mailadres, bedrijfsnaam, kvk-nummer btw-nummer en telefoonnummer.

Doel
Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

·       Het leveren van diensten, namelijk opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar te verbinden

·       Informeren over diensten en nieuws

·       Het beantwoorden van vragen die gesteld zin via de website

·       Het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaringstermijn
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze informatie en/of producten aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
Bouwspot B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens
U kunt uw klantgegevens op verzoek inzien en laten verwijderen. Neemt u daartoe contact op via de gegevens op de website.

Beveiliging van persoonsgegevens
Bouwspot B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende materegelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Tevens wijzen we u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bouwspot B.V. behoud zich het recht om de privacyverklaring te wijzigingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.